Klik hier als je deze pagina niet kan lezen.
22/05/2018      
 
 
Newsletter May / Nieuwsbrief Mei 2018

Each year in November the Last Post Association organizes The Great War Remembered Concert in the St. Martin’s Cathedral in Ieper. This year, the concert once again wishes to contribute to the nation’s annual day of remembrance for those who died by turning the clock back 100 years and immersing our public in the atmosphere of the Great War. Instrumental and vocal music of the very highest quality, combined with a series of original First World War images, make this concert a unique experience.

We offer our 1,800 spectators a moving musical evocation of one of the world’s most terrible conflicts in the imposing setting of Ieper’s magnificent cathedral. On 09/11 and 11/11/2018, the 15th edition of the concert will take place. The concert is one of the main fundraising activities of the Last Post Association.

The concert 2018 will take place on:

 • Friday, 9 November 2018 at 8.30 pm
 • Sunday, 11 November 2018 at 5.00 pm - SOLD OUT

Click here for more information on the concert and to order your tickets.

We look forward to welcome you at the concert.

----------

Jaarlijks organiseert de Last Post Association in november het 'The Great War Remembered Concert' in de Ieperse Sint Maartenkathedraal. Dit concert wil bijdragen tot herdenking door de tijd 100 jaar terug te draaien en het publiek in de atmosfeer van de Groote Oorlog onder te dompelen. Instrumentale en vocale muziek van de bovenste plank, in combinatie met originele WO1-beelden maken dit concert uniek.

De 1.800 bezoekers ervaren letterlijk een muzikale evocatie van de Eerste Wereldoorlog, in het unieke decor van de Ieperse kathedraal. Op 09/11 en 11/11/2018 vindt de 15e editie van dit bijzonder hoogstaande concert plaats. Het concert is een van de belangrijkste fundraising activiteiten van de Last Post Association.

Het concert 2018 zal plaats hebben op:

 • Vrijdag 9 november 2018 om 20.30 uur
 • Zondag 11 november 2018 om 17.00 uur - UITVERKOCHT

Klik hier voor meer informatie over het concert en om uw tickets te bestellen.

We kijken er naar uit om u te kunnen verwelkomen op het concert 2018.


» Great Pilgrimage 90 Parade - 08/08/2018

In the biggest membership event in its history, The Royal British Legion is recreating its 1928 pilgrimage to World War One battlefields. 

A decade after the end of WW1, veterans and war widows visited the battlefields of the Somme and Ypres before marching to the Menin Gate in Ypres on 8 August 1928.

Exactly 90 years later, thousands of Legion members will recreate The 1928 Great Pilgrimage to visit the same battlefields and then, on 8 August 2018, carry their standards along the same route to the Menin Gate, to commemorate the last 100 days of WW1 and represent an entire generation that served while defending their country.

A special Last Post will be organized on 08/08/2018 at 12.00 o'clock. More information soon to follow.

Website Royal British Legion.

In de grootste ledenmanifestie uit haar geschiedenis, zal de Royal British Legion de pelgrimstocht uit 1928 naar de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog opnieuw organiseren.

Tien jaar na de oorlog, op 8 augustus 1928, bezochten veteranen en oorlogsweduwen de slagvelden van de Somme en Ieper om tot slot een parade te houden aan de Menenpoort. 

Exact 90 jaar later, op 8 augustus 2018, zullen duizenden leden van de British Legion de pelgrimstocht van 1928 opnieuw uitvoeren en dezelfde slagvelden bezoeken. Ze zullen met hun vlaggen dezelfde parade houden richting Menenpoort om de laatste 100 dagen van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Ze zullen hiermee een volledige generatie herdenken die hun land hebben gediend tijdens de oorlog. 

Een speciale Last Post zal georganiseerd worden op 08/08/2018 om 12.00 uur. Meer informatie volgt binnenkort.

Website Royal British Legion.


» Our members support us. / Onze leden steunen ons.

   

The Last Post Association is an independent, voluntary, non-profit organisation. It was the Association that first founded the Last Post Ceremony back in 1928, and it is the Association that is still responsible for the day-to-day organisation of this unique act of homage. A (lifetime) membership of the Last Post Association offers you an opportunity to support us and helps people to remember and understand the meaning of our daily tribute.

Watch our short videos and learn why these members support the Last Post Association.

Do you also want to become a member and support us?

----------

De Last Post Association is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Het was de Last Post Association die in 1928 de Last Post ceremonie startte en die op vandaag nog steeds verantwoordelijk is voor de organisatie van dit unieke eerbetoon, elke avond om 20.00 uur. Door (lifetime) lid te worden van de Last Post Association steunt u onze organisatie en helpt u de boodschap van dit dagelijks eerbetoon verder uit te dragen.

Bekijk de korte filmpjes waarin deze leden uitleggen waarom zij de Last Post Association steunen.

Wilt u ook lid worden en onze werking steunen?


» Last Post app: do you have it already? / Heb je hem al?

The Last Post Association has developed an app for anyone planning to attend the daily act of remembrance under the Menin Gate. The app offers you the following information:

 • The Last Post Association and the daily ceremony
 • The Menin Gate and the Commonwealth War Graves Commission
 • Find a soldier:
  • find all of the more than 54,000 soldiers who are commemorated on the Menin Gate
  • with the panel on which they are mentioned
  • with a detailed map of the Menin Gate
  • remember a soldier
 • Soldier of the day: read the story of a specific soldier on each day of the year
 • A detailed timeline
 • Do you know: extra information on soldiers.

Read more & download.

----------


De Last Post Association heeft een app ontwikkeld ten behoeve van iedereen die de dagelijkse plechtigheid onder de Menenpoort wil bijwonen. De app bevat de volgende informatie:

 • De Last Post Association en de dagelijkse plechtigheid
 • De Menenpoort en de Commonwealth War Graves Commission
 • Zoek een soldaat:
  • vind elke van de meer dan 54.000 soldaten die vermeld staan op de Menenpoort
  • met het paneel waarop ze vermeld staan
  • met een gedetailleerd plan van de Menenpoort
  • en de mogelijkheid om elke soldaat te herdenken.
 • de soldaat van de dag: lees het verhaal van een specifieke soldaat en dit voor elke dag van het jaar
 • een gedetailleerde tijdslijn
 • een rubriek 'Wist je dat' met extra informatie over een aantal soldaten.

Meer info & download.


» Remembrance Day / Wapenstilstand - 11/11/2018.

In view of the significance of the date, 11 November 2018 in Ieper has been a matter of discussion between Brussels and London for some time.

There does, however, now seem to be a measure of agreement that the 11 o’clock morning ceremony – the City of Ieper’s Remembrance Day ceremony – will take place as normal, whereas the Last Post Ceremony at 8 o’clock in the evening will be a Belgian royal occasion.

Read more.

Gezien de belangrijkheid van de datum, is 11 november 2018 geruime tijd het onderwerp geweest van discussies tussen Brussel en London.

Er tekent zich echter een consensus af waarbij de ceremonie om 11.00 uur 's morgens - de ceremonie voor Wapenstilstand georganiseerd door de Stad Ieper - zal plaats hebben zoals gewoonlijk, terwijl de Last Postplechtigheid om 20.00 uur 's avonds zal georganiseerd worden door het Belgische Koninklijk Hof. 

Lees meer.


» Order your lapel badge(s) / Bestel uw pin(s).

You can order online your lapel badge(s) to show your support for the Last Post Association. Our lapel badges are being worn by supporters worldwide. You simply need to follow the instructions on our website. After receipt of your order and payment, your lapel badge(s) will be sent to your home address.

Order your lapel badge(s).

You can also order the Last Post CD.

----------

Bestel nu online uw pin(s) van de Last Post Association. Onze pins worden wereldwijd gedragen door heel veel mensen die op deze manier hun steun betuigen voor de Last Post Assocation. Volg de instructies op onze website. Na ontvangst van uw bestelling en betaling wordt/worden de pin(s) naar uw thuisadres opgestuurd.

Bestel uw pin(s).

U kunt ook de Last Post CD bestellen.


» Save the date: 05/07/2018.

Op maandag 2 juli 1928 om 20.30 uur werd de allereerste Last Post uitgevoerd onder de Menenpoort te Ieper. Deze 90e verjaardag zal op  donderdag 5 juli 2018 om 20.00 uur herdacht worden met een speciale Last Post.

Alle (lifetime) leden van de Last Post Association zullen binnenkort een individuele uitnodiging via e-mail ontvangen.

----------

On Monday, 2 July 1928 at 8.30 pm, the first Last Post was sounded under the Menin Gate Memorial in Ieper. This 90th anniversary will be commemorated with a special Last Post on Thursday, 5 July 2018 at 8.00 pm. 

All (lifetime) members of the Last Post Association will soon receive a personal invitation by e-mail.


The Last Post Association is an independent, voluntary, non-profit organisation. It was the Association that first founded the Last Post Ceremony back in 1928, and is the Association that today is still responsible for the day-to-day organisation of this unique act of homage.

For more details, history and updates: www.lastpost.be.

 

De Last Post Association is een onafhankelijke, non-profit organisatie, bestuurd door vrijwilligers. Deze vereniging organiseerde de eerste Last Post Plechtigheid in 1928, en is nog steeds verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van dit unieke eerbetoon.

Voor meer informatie: www.lastpost.be.

 
 

Unsubscribe newsletter / Uitschrijven nieuwsbrief

logo